Priority Věcí veeřejných do zastupitelstva Benešova 2010
Home VOLEBNÍ PROGRAM

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

VOLEBNÍ  PROGRAM

Kandidáti Věcí veřejných do zastupitelstva města Benešov na období 2010 až 2014 nabízí  rozum, poctivost, slušnost, transparentnost a profesionalitu  při rozhodování o potřebách občanů města, správě městského majetku a hospodaření s jeho finančními prostředky, péči o bezpečnost a pořádek ve městě, dopravě, kultuře, sportovním vyžití, rekreaci občanů a celkové podpoře rozvoje života obyvatel ve městě.

Priority pro efektivní, bezpečný a spokojený život v Benešově

hospodaření s majetkem

  průhledné zadávání veřejných zakázek
  efektivní správa majetku a hospodaření s finančními prostředky
  účelné financování provozu městského úřadu a městských organizací
  účelné využívání finančních zdrojů z prostředků Evropské unie
  péče o bytový fond, nakládání s městskými byty a jejich přidělování
√  péče o infrastrukturu všech městských částí

bezpečnost, pořádek a doprava

√  zajištění bezpečnosti občanů a dodržování nočního klidu
  zajištění dohledu nad pohybem dětí a mládeže v Třešňovce
  vyřešení přístupu do Konopišťského parku
  zpřístupnění podchodu k autobusové zastávce na přeložce
√  zastřešení schodiště železničního podchodu k nemocnici
  vybudování odstavného pruhu silnice U Topolu
√  odstranění závory v Jiráskově ulici
  zřízení přechodu pro chodce u komína v Čechově ulici
  dobudování jihovýchodního obchvatu Benešova
  využívání internetu pro komunikaci s občany

kultura, sport a relaxace

  obnovení městského koupaliště na Sladovce
√  úprava okolí Konopišťského rybníka
  využívání přírodního divadla na Konopišti
  zajištění  fungování městského kulturního centra Karlov
  zajištění místa pro multifunkční hřiště
  více zeleně do ulic města

rozvoj

  podpora výstavby, podnikání, obchodu, služeb, cestovního ruchu
  podpora školství, zdravotnictví, péče o památky, kulturní dědictví, životní prostředí
  podpora spolkové činnosti, dětí, mladých lidí, seniorů a handicapovanýchÚvod    √    Hledání    √    Přihlášení    √    Napište nám