Priority Věcí veeřejných do zastupitelstva Benešova 2010
  Věci veřejné
Home

 

Věci veřejné
rozum, poctivost, slušnost, transparentnost a profesionalita
pro efektivní bezpečný a spokojený život v Benešově


      Vážení občané města Benešova,

      ucházíme se o Váš hlas ve volbách do městského zastupitelstva v Benešově 15. a 16. října 2010 na odobí 2010 až 2014.  Naším volebním programem je efektivní, bezpečný a spokojený život v Benešově a jeho další rozvoj. Při rozhodování o Vašich potřebách, správě městského majetku a hospodaření s jeho finančními prostředky, péči o bezpečnost a pořádek ve městě, dopravě, kultuře, sportovním vyžití, rekreaci občanů a celkové podpoře rozvoje života ve městě, nabízíme rozum, poctivost, slušnost, transparentnost a profesionalitu. Jsme přesvědčeni, že právě z těchto důvodů nám ve volbách dáte svůj hlas.

Kandidáti Věcí veřejných     

 Úvod    √    Hledání